Ontstaan crosscompetitie

Crosscompetitie.

 

Deze is ontstaan toen nog de oude districten bestonden. Het droeg toen de naam Oostelijke crosscompetitie. In die jaren was het deelnemer aantal ver bovende 1000. Er werden toen 4 wedstrijden gehouden in het oosten van het land. Dit is het gebied wat nu de regio's 18, 19, 20 en 21 bestrijkt. Helaas zijn de verenigingen uit Twente en de meesten uit Salland en het zuiden van Gelderland afgehaakt. Het huidige deelnemersaantal ligt meestal tussen de 4 en 5 honderd.